Online Excellent Presenteren

We maken momenteel met z’n allen een reuzenstap in het online werken. We presenteren met Microsoft Teams, “Zoom-en” met collega’s en hebben Google Hangout, Skype en Slack sessies met onze klanten.  

Voor de één is online samenwerken een verademing, voor de ander een hel, maar over één ding zij we het allemaal eens: online werken is niet meer weg te denken en onze manier van werken zal definitief veranderen. Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) ‘Mobiliteit en de Coronacrisis’    

Van face-to-face naar online

We merken allemaal dat online (samen)werken anders is. We vinden het  spannender, immers de techniek laat ons wel eens in de steek en na een dagje online vergaderen, overleggen en presenteren zijn we uitgeput. En dan nog de factor mens, die lijkt online te sneuvelen, we missen het intermenselijke contact.  

Online werken is niet van gisteren en voordat we met een katapult ‘next level’ online zijn gaan samenwerken gaven we de voorkeur aan face-to -face. We zijn immers al duizenden jaren face-to-face met elkaar in contact en in die duizenden jaren ligt de basis van hoe we met elkaar communiceren en werken, hier ligt de basis van ons gedrag.  

En nu? Nu staren we uren in een camera, voelen de beperkingen in non-verbale communicatie en hebben last van de talloze afleidingen die ons concentratie-vermogen online op de proef stellen... kortom; het is de hoogste tijd om daarmee aan de slag te gaan en onze prestaties online te verbeteren!  

Accepteren en vooruit

Deze ontwikkeling is voor SalesRESPECT® aanleiding geweest om ons te verdiepen in wat online interactie met elkaar en met de klant nou zo anders maakt dan face-to-face. Immers bij het bewustzijn en acceptatie van de verandering ligt de sleutel om ons gedrag, online, te verbeteren.    

De Piramide van Succesfactoren

De piramide van Succesfactoren© vormt de basis voor ons online trainingsaanbod.

Iedere laag betreft een randvoorwaarde en een succesfactor voor je online presentatie. Naarmate men hoger komt in de piramide is de verschuiving van randvoorwaarden naar succesfactoren zichtbaar. Er komt steeds meer interactie, communicatie, gedrags en kinesthetische factoren (gevoel) in de piramide en de complexiteit neemt daardoor toe.  

De juiste Mindset

Ons uitgangspunt is dat veranderingen starten in ons brein, de juiste mindset is daarom in ieder laag van de piramide van groot belang "De verantwoordelijkheid voor een succesvolle presentatie ligt bij jou en  de sleutel voor succes heb jij in handen.” De combinatie van het trainen van vaardigheden én attitude én mindset zorgt voor een bestendige gedragsverandering van onze deelnemers.  

Alles interactief en online

De training Excellent Online Presenteren betreft een vijf daagse online interactieve training. De dagelijkse sessies van 2 uur zijn makkelijk in te passen in je overige werkzaamheden. Je volgt de training online, dus ook de reistijd blijft je bespaart. 

Inschrijven

Neem contact met ons op voor de beschikbare data of voor meer informatie.