DISC Analyse

"Behandel een ander zoals de ander behandeld wil worden"    

Waarom hebben sommige mensen weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen en waarom anderen doen wat ze doen. DISC helpt je om beter te communiceren, om het gedrag van anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden. Met DISC ga je je realiseren welke impact uw gedrag en manier van communiceren heeft. Teams gaan beter functioneren, de sfeer wordt beter en u beleeft meer plezier. Het begint bij het begrijpen van jezelf, daarna volgt als vanzelf het begrijpen van de ander.              

Wat is DISC?   

Carl Gustav Jung (ca. 1920), een Zwitsers psychiater en psycholoog en grondlegger van de analytische psychologie onderscheidde type mensen gebaseerd op vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij combineerde deze functies met de tweedeling introvert en extravert. Geïnspireerd door Jung werd DISC eind jaren ’20 ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog prof. dr. William Moulton Marston en is gebaseerd op zijn werk The Emotions of Normal People. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Marston is de grondlegger van de DISC Persoonlijkheidsanalyse.

Sindsdien is DISC verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een kwalitatief zeer volwaardig en accuraat psychometrisch gedragsinstrument. De DISC analyse is inmiddels door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan. Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheidsscore rond de 90%).  

Hoe het werkt?  

De DISC Persoonlijkheidsanalyse meet kenmerken van menselijk gedrag. Het is geen test, er is geen goed of fout. DISC brengt je voorkeursgedrag en voorkeurscommunicatie in verschillende omgevingen in beeld en geeft inzicht in het waarneembare gedrag van anderen. DISC onderscheidt vier stijlen: introvert, extravert, taakgericht en mensgericht. Introverte mensen richten hun energie op hun innerlijke wereld en extraverte mensen richten hun energie vooral op de ‘buitenwereld’. Taakgerichte mensen zijn vaak denkers en beslissen primair op basis van ratio, mensgerichte mensen zijn vaak “voelers” en beslissen primair op basis van hun emotie.

DISC kent vier fundamentele gedragsstijlen: Dominant, Interactief, Stabiel, Consciëntieus. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle deze vier gedragsstijlen. Er is echter één gedragsstijl dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten en dat is onze “primaire gedragsstijl”. Het persoonlijk profiel wordt vastgesteld middels een online assessment. De vragen betreffen “past meer bij mij” of “past minder bij mij” vragen. Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 10 minuten in beslag en behoeft geen voorbereiding. Wat volgt is een persoonlijk rapport en indien van toepassing kan er ook een team of organisatie profiel gemaakt worden. In een persoonlijk gesprek maken we een verdiepingsslag met betrekking tot de gedragsvoorkeuren en hoe je hier je voordeel mee kan doen.    

Wat levert DISC op?     

Sales Naast kennis draait sales om mindset, vaardigheden en gedrag. DISC gaat over gedrag en maakt sales succesvoller.  

Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap DISC brengt inzicht in je eigen gedrag en in het waarneembare gedrag van anderen. DISC® legt dus een belangrijke basis voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. 

Effectiviteit Als je inzicht hebt in je eigen gedrag en het gedrag van anderen snapt dan heb je het gereedschap in handen om de effectiviteit van jouw gedrag vergroten. Handig dus voor diegene die werkzaam zijn in rollen met veel intermenselijk contact denk aan sales medewerkers, adviseurs, projectleiders, etc.  

Team en/of organisatie effectiviteit Als je inzicht hebt in het gedrag van de groep snapt dan heb je het gereedschap in handen om de effectiviteit van de groep te vergroten. Handig dus voor diegene die werkzaam zijn in management en leiderschapsrollen.  

Recruitment, werving en selectie DISC geeft inzicht in stijlen en de effectiviteit van stijlen in diverse rollen binnen de organisatie. Waarom lukt de één iets wel en de ander niet? Met deze kennis kun je de effectiviteit van recruitment versterken  

Coaching DISC geeft inzicht in je eigen gedrag. Inzicht in je eigen gedrag is een belangrijke voorwaarde om je doelen te bereiken.  

Teambuilding DISC geeft inzicht in het gedrag in elkaar en in de groep en dat is een mooie basis voor teambuilding. We hebben diverse leuke activiteiten om de kracht en de mogelijkheden van een diversiteit aan stijlen te laten ervaren.